header image

Quis, quid et cur

Quis, quid et cur ... wie, wat en waarom?

Anno 1986. Space shuttle challenger ontploft, kernramp in Tsjernobyl, WK in Mexico, ... . Alsook: het allereerste PC virus, brain, verspreid zich. In dat jaar, 1986, start mijn verhaal. Een verhaal dat begint in een wereld zonder commercieel internet. Een wereld die we ons nog amper kunnen voorstellen. Het is die interconnectie van netwerken die het mogelijk maakt om deze webstek van bij u thuis te bekijken.

Het magische van internet ... kortom technologie ... dat gevoel is een rode draad doorheen mijn verhaal. Waar komen webpagina's vandaan? Hoe worden deze gescheven? Waaruit bestaat de data die wij binnen krijgen? Vragen waarop een duidelijk antwoord bestaat. Het zoeken en ontrafelen van deze antwoorden en de creatie van nieuwe zulke vragen, dat doe ik.

Deze webstek is een stukje van mijn verhaal. Het bevat uitgevoerde webdevelopment projecten en andere projecten, uitgebreidere persoonsgegevens en remember when. Webdevelopment? Dit is de creatie van webpagina's op het internet. Andere projecten zijn interessante realisaties. Remember when is een aanrader om te lezen.

Het doel van deze webstek is de creatie van een centraal platform en uithangbord voor gerealiseerde projecten. Op deze wijze ben ik makkelijker bereikbaar voor geïnteresseerden.